Парковая скульптура

пес-kuyobezhec-zazhav />y-za-spinoytioguIonbsp озеi> :"ф